مسئولیت اجتماعی

ساینا دنت رسالت خود می داند تا با ارائه خدمات حوزه سلامت بهداشت دهان و دندان مسئولیت اجتماعی خود را در قبال همه جامعه ایرانی در کنار شما و برای شما انجام دهد.

مورد تایید و حمایت رسمی انجمن دندانپزشکی ایران
تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به دکترساینا می باشد